Cristin-person-ID: 45486
Person

Asbjørn Strandbakken

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Manifest for en norsk grunnlovsdomstol.

Sunde, Jørn Øyrehagen; Rui, Jon Petter; Strandbakken, Asbjørn; Marthinussen, Hans Fredrik. 2016, Morgenbladet. UIBKronikk

Polisiær handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativ og innsatsrettet virksomhet.

Auglend, Ragnar L.; Strandbakken, Asbjørn. 2015, UIBDoktorgradsavhandling

Obituary: Vagn Greve (1938-2014).

Jacobsen, Jørn RT; Strandbakken, Asbjørn; Suominen, Annika Elisabet. 2014, Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. UIBKronikk

Perspectives on Legal Education - from Europe.

Strandbakken, Asbjørn. 2014, NAFSA 2014 Colloquium on Internationalizing Legal Education. UIBFaglig foredrag

Om fusk i obligatorisk undervisning etter universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b.

Spjelkavik, Johanne; Strandbakken, Asbjørn. 2013, Fagbokforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel