Cristin-person-ID: 45911
Person

Gert Johan Kjelby

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Politiets visitasjoner – når, hvor, av hvem og på hvilket grunnlag?

Kjelby, Gert Johan; Nilsen, John Reidar. 2022, Lov og Rett. UIBFagartikkel

Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 108-170 (lovens del 3). Karnov lovkommentar.

Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders; Torgersen, Runar. 2022, Karnov lovkommentarer. UIO, RA, UIBVitenskapelig artikkel

Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 1-107i (lovens del 1-3).

Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders; Torgersen, Runar. 2021, Karnov lovkommentarer. UIO, RA, UIBVitenskapelig artikkel

«Bevisførsel om innholdet i uttalelser fra vitner og mistenkte avgitt «på stedet»».

Kjelby, Gert Johan. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn?

Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2020, Tidsskrift for strafferett. UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 38 | Neste | Siste »