Cristin-person-ID: 45911
Person

Gert Johan Kjelby

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
55589634

Resultater Resultater

Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn?

Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2020, Tidsskrift for strafferett. UIBVitenskapelig artikkel

Påtalemyndighetens skrivebord er strafferettspleiens sentrum.

Kjelby, Gert Johan. 2019, Gyldendal Juridisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Barnerett og strafferett: omsorgsansvar og straffansvar. Noen tanker om passiv medvirkning og avgjørelsen i HR-2019-561-A.

Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2020, Gyldendal Juridisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 34 | Neste | Siste »