Cristin-person-ID: 47165
Person

Tor Midtbø

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Resultater

Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester.

Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2017, Universitetsforlaget. UNI, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Democracy and the demand for government redistribution: A survey analysis.

Midtbø, Tor. 2017, European Journal of Political Research. UIT, UIBVitenskapelig artikkel

Give but not take: How China’s Communist Party members think about inequality and redistribution.

Gåsemyr, Hans Jørgen; Midtbø, Tor. 2017, NORASIA konferanse. UIBVitenskapelig foredrag

Intra-EU Labour Migration and Support for the Norwegian Welfare State.

Cappelen, Cornelius; Midtbø, Tor. 2016, European Sociological Review. UIT, UIBVitenskapelig artikkel

Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. med eksempler i Stata.

Midtbø, Tor. 2016, Universitetsforlaget. UIBLærebok