Cristin-person-ID: 478354
Person

Hanne Marie Rostad

  • Stilling:
    Post doktor
    ved Timelønnede HV ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Post doktor
    ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Kartlegging • Symptomhåndtering • Demensomsorg • Livskvalitet • Smerte • Eldreomsorg • Sykehjem • Helsetjenesteforskning • Kommunehelsetjenester • Helse- og omsorgstjenester

Resultater Resultater

Friskliv, forebygging og aktivitet – hva tilbys i kommunene? .

Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild. 2019, Den sjuende norske kongress i aldersforskning. NTNU, UIOVitenskapelig foredrag

Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene - En kunnskapsoppsummering.

Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie. 2019, NTNU, HVLRapport

Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter.

Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv Torill. 2019, Sykepleien Forskning. OSLOMET, NTNUVitenskapelig artikkel

Smerte og smertevurdering hos sykehjemsbeboere med langtkommen demens.

Rostad, Hanne Marie. 2018, Forskningsdagen. NTNUVitenskapelig foredrag

Patient engagement in research related to dementia: A scoping review.

Bethell, Jennifer; Commisso, Elana; Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Babineau, Jessica; Grinsbergs-Saull, Anna; Wighton, Mary; Hammel, John; Doyle, Elizabeth; Nadeau, Sacha mfl.. 2018, Dementia. NIHR, CANADA, OSLOMET, STORBRITAN, UOT, DALVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »