Cristin-person-ID: 478354
Person

Hanne Marie Rostad

 • Stilling:
  Post doktor
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Stilling:
  Post doktor
  ved Timelønnede HV ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Kartlegging • Symptomhåndtering • Demensomsorg • Livskvalitet • Smerte • Eldreomsorg • Sykehjem • Helsetjenesteforskning • Kommunehelsetjenester • Helse- og omsorgstjenester

Resultater Resultater

Hvilke muligheter har omsorgstjenestene?

Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri Andreassen; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F.; Puaschitz, Nathalie Genevieve mfl.. 2020, UIT, NORD, NTNU, UIO, UIA, HVL, UIBRapport

Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. Et forskningsprosjekt som måler, kartlegger og analyserer variasjon i kvalitet i omsorgstjenester mellom kommuner og mellom offentlige og private tjenesteytere. .

Førland, Oddvar; Ambugo, Eliva; Døhl, Øystein; Folkestad, Bjarte; Rostad, Hanne Marie; Sundsbø, Astrid . 2020, HVO, NTNU, UIO, HVLRapport

Kvinner og menn oppfatter smerte ulikt - hva innebærer det for måling?

Bjørnnes, Ann Kristin; Rostad, Hanne Marie. 2020, Sykepleien. OSLOMET, NTNUFagartikkel

Fra mastergradsarbeid til vitenskapelig artikkel – hva må til?

Gjevjon, Edith Roth; Bjørnnes, Ann Kristin; Rostad, Hanne Marie. 2020, Sykepleien Forskning. LDH, OSLOMET, NTNULeder

Hjemmesykepleieres erfaringer når kreftpasienter ønsker å dø hjemme.

Aamold, Kristin; Grov, Ellen Karine; Rostad, Hanne Marie. 2020, Klinisk Sygepleje. OSLOMET, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »