Cristin-person-ID: 49097
Person

Helge Skoglund

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontaktinformasjon

Telefon
55583913

Resultater Resultater

Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009- 2018.Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak.

Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Charmasson, Julie; Espedal, Espen O.; Jensås, Jan Gunnar; Stranzi, Sebastian; Harby, Atle; Forseth, Torbjørn. 2020, NORCE, SINTEFEN, NINARapport

Gytefisktelling av laks og sjøaure på Vestlandet: status og utvikling i perioden 2004-2018 .

Skoglund, Helge; Vollset, Knut; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lennox, Robert. 2019, NORCERapport

Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018.

Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Lehmann, Gunnar Bekke mfl.. 2019, NORCERapport

Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018.

Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph. 2019, NORCE, NMBU, NINARapport

Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2018.

Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, Bjart Are; Urdal, Kurt. 2019, NORCERapport
1 - 5 av 154 | Neste | Siste »