Cristin-person-ID: 49857
Person

Per Selle

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater Resultater

Finnmarkseiendommens selvstendighet. Om representasjon av private rettigheter, politiske interesser og etnisitet.

Falch, Torvald; Selle, Per. 2021, Gyldendal Akademisk. UIT, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken .

Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2021, Cappelen Damm Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

FeFo møter Sametinget i næringspolitikken. NUSSIR-saken som lyskaster på dyptgripende institusjonelle spenninger i næringspolitikken.

Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Selle, Per. 2021, Gyldendal Akademisk. NORCE, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Samisk politikk og industriell utvikling i nord.

Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. 2021, Gyldendal Akademisk. UIT, NORCE, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.

Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per. 2021, Gyldendal Akademisk. UIT, UIBFagbok
1 - 5 av 330 | Neste | Siste »