Cristin-person-ID: 49876
Person

Helge Sandøy

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Geografisk og sosial variasjon.

Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2018, Novus Forlag. NTNU, UIO, UIB, HVLFaglig kapittel

Kyrkje og prestar fram til 1712.

Sandøy, Helge. 2017, UIBRapport

Folk og busetnad i Bud fram til 1712.

Sandøy, Helge. 2017, UIBRapport

[Melding av] Anne-Marie Ivars, Dialekter och småstadsspråk.

Sandøy, Helge. 2017, Svenska landsmål och svenskt folkliv. UIBAnmeldelse

Norsk Ordbok – nasjonalverket i mål.

Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 2017, Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. UIBVitenskapelig artikkel