Cristin-person-ID: 49876
Person

Helge Sandøy

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Idéhistoria om norsk språk.

Sandøy, Helge. 2018, Novus Forlag. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Samfunnstype og språkleg variasjon.

Sandøy, Helge. 2018, U Press. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Geografisk og sosial variasjon.

Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2018, Novus Forlag. NTNU, UIO, UIB, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kyrkje og prestar fram til 1712.

Sandøy, Helge. 2017, UIBRapport

Folk og busetnad i Bud fram til 1712.

Sandøy, Helge. 2017, UIBRapport