Cristin-person-ID: 50981
Person

Aktiv cristin-person Sidsel Ellingsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Grunnleggende fenomen • Filosofi • Forskningsmetode • Palliativ omsorg • Omsorg • Sårbarhet • Kvalitativ forskningsmetode • Anestesisykepleie • Kunnskapsbasert praksis • Sykepleie • Fenomenologi • Etikk • Tid

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Who care for serious ill patient in transition?

Ellingsen, Sidsel; Ekstedt, Mirjam; Oksholm, Trine. 2020, The 20th International Conference on Integrated Care . VID, UIBPoster

Kvinner har ulike opplevelser av mestring ni år etter brystkreftoperasjon.

Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel. 2020, Kreftsykepleien. UIB, HVLVitenskapelig artikkel

"Cancer changed my life." Women's experiences 1 and 9 years after primary breast cancer surgery.

Dragest, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel. 2020, Nordisk sygeplejeforskning. UIBVitenskapelig artikkel

Kvinner har ulike opplevelser av mestring ni år etter brystkreftkirurgi.

Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel. 2020, Sykepleien. VID, UIB, HVLFagartikkel

Cancer changed my life.

Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel. 2020, Nordisk sygeplejeforskning. VID, HVL, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 118 | Neste | Siste »