Cristin-person-ID: 50981
Person

Aktiv cristin-person Sidsel Ellingsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Grunnleggende fenomen • Filosofi • Forskningsmetode • Palliativ omsorg • Omsorg • Sårbarhet • Kvalitativ forskningsmetode • Anestesisykepleie • Kunnskapsbasert praksis • Sykepleie • Fenomenologi • Etikk • Tid

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

"Finding oneself after critical illness": Voices from the remission society.

Ellingsen, Sidsel; Moi, Asgjerd Litleré; Flinterud, Stine Irene; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid; Sviland, Randi; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2021, Medicine, Health care and Philosophy. VID, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Obstetrisk anestesi.

Ellingsen, Sidsel; Mathisen, Synnøve. 2021, Cappelen Damm Akademisk. VID, HAUKELANDFaglig kapittel

Quality of life of women living with metastatic breast cancer and receiving palliative care: A systematic review.

Drageset, Sigrunn; Austrheim, Gunhild; Ellingsen, Sidsel. 2021, Health Care for Women International. VID, HVL, UIBVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Høringsuttalelse om Meld.St.24(2019-2020) - Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

Rønsen, Astrid; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Thomassen, Solveig Margaret; Sønning, Hildegunn Ervik; Orøy, Aud Jorun; Ellingsen, Sidsel. 2020, VID, LDH, OSLOMET, NORD, NTNU, UIA, HIMRapport

Tiden i livet og livet i tiden.

Ellingsen, Sidsel. 2020, Alt har sin tid. VID, UIBAnnen presentasjon
1 - 5 av 122 | Neste | Siste »