Cristin-person-ID: 51624
Person

Linda Grøning

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
55589635

Resultater Resultater

Barnerett, strafferett eller barnestrafferett? Tanker om barneperspektivets økende rolle i strafferetten.

Grøning, Linda. 2020, Gyldendal Juridisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Criminal Insanity, Psychosis and Impaired Reality Testing in Norwegian Law.

Grøning, Linda; Haukvik, Unn Kristin H.; Melle, Karl Henrik. 2019, Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). STOLAV, UIO, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Fornuftig tvil eller tvilsom fornuft? Tvil, sakkyndighet og bevisvurdering i utilregnelighetssaker.

Grøning, Linda. 2019, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utilregnelighetsreglenes moderne historie.

Grøning, Linda. 2019, Fagbokforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.

Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn; Husabø, Erling Johannes. 2019, Fagbokforlaget. UIBVitenskapelig monografi
1 - 5 av 78 | Neste | Siste »