Cristin-person-ID: 51624
Person

Linda Grøning

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
55589635

Resultater Resultater

Constructing Criminal Insanity: The roles of Legislators, Judges and Experts in Norway, Sweden and the Netherlands.

Grøning, Linda; Haukvik, Unn Kristin H.; Meynen, Gerben; Radovic, Susanna. 2020, New Journal of European Criminal Law. UU, HAUKELAND, UIO, OUS, Gu, UIBVitenskapelig artikkel

Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .

Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn ; Grøning, Linda; Strandbakken, Asbjørn. 2020, Fagbokforlaget. UIBVitenskapelig monografi

Barnerett, strafferett eller barnestrafferett? Tanker om barneperspektivets økende rolle i strafferetten.

Grøning, Linda. 2020, Gyldendal Juridisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Criminal Insanity, Psychosis and Impaired Reality Testing in Norwegian Law.

Grøning, Linda; Haukvik, Unn Kristin H.; Melle, Karl Henrik. 2019, Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). STOLAV, UIO, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Fornuftig tvil eller tvilsom fornuft? Tvil, sakkyndighet og bevisvurdering i utilregnelighetssaker.

Grøning, Linda. 2019, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 80 | Neste | Siste »