Cristin-person-ID: 52789
Person

Tor Helge Holmås

  • Stilling:
    Forsker i
    ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 55583886

Resultater Resultater

Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i NAV.

Steskal, Darina; Holmås, Tor Helge. 2020, NORCERapport

Socioeconomic Gradients in Waiting Time for Hospital Admissions.

Kaarbøe, Oddvar Martin; Carlsen, Fredrik; Holmås, Tor Helge. 2020, Seminar. NTNU, UIO, UIBFaglig foredrag

Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - avhenger de av helsetilstand.

Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin. 2020, Søkelys på arbeidslivet. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

How does the type of remuneration affect physician behavior?

Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune. 2020, American Journal of Health Economics. NORCE, NHH, UdM, UIBVitenskapelig artikkel

Health effects of reduced workload for older employees.

Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin. 2020, Health Economics. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 136 | Neste | Siste »