Cristin-person-ID: 53349
Person

Ola Løvsletten

  • Stilling:
    1109 forsker
    ved Kroniske sykdommers epidemiologi, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statistikk • Anvendt matematikk

Emneord

Tidsrekker • Parameterestimering • Statistisk inferensteori • Stokastisk modelering • Stokastiske prosesser

Resultater Resultater

Identifying dietary patterns across age, educational level and physical activity level in a cross-sectional study: the Tromsø Study 2015 - 2016.

Moe, Åse Mari; Sørbye, Sigrunn Holbek; Hopstock, Laila Arnesdatter; Carlsen, Monica Hauger; Løvsletten, Ola; Ytterstad, Elinor. 2022, BMC Nutrition. UIT, UIOVitenskapelig artikkel

Lifestyle factors as mediators of area-level socio-economic differentials in cardiovascular disease risk factors. The Tromsø Study.

Tiwari, Sweta; Cerin, Ester; Wilsgaard, Tom; Løvsletten, Ola; Njølstad, Inger; Grimsgaard, Sameline; Hopstock, Laila Arnesdatter; Schirmer, Henrik; Rosengren, Annika; Kristoffersen, Kathrine mfl.. 2022, SSM - Population Health. UIT, ACU, UIO, AHUS, Gu, TROMSØVitenskapelig artikkel

Trening gir effekt hele livet.

Løvsletten, Ola. 2022, UITIntervju

Obesity Prevalence and Associated Socio-Demographic Characteristics and Health Behaviors in Russia and Norway.

Kholmatova, Kamila Kahramonzhonovna; Krettek, Alexandra; Leon, David A; Malyutina, Sofia; Cook, Sarah ; Hopstock, Laila Arnesdatter; Løvsletten, Ola; Kudryavtsev, Alexander V. 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). UITVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 43 | Neste | Siste »