Cristin-prosjekt-ID: 2062412
Registrert av: REK Sist endret: 6. januar 2022, 12:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062412
Registrert av: REK Sist endret: 6. januar 2022, 12:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

Studie av risiko for hjerte- og karsykdommer og kognitiv funksjon etter sosioøkonomisk status og nærmiljø. Tromsøundersøkelsen

prosjektleder

Sweta Tiwari
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 132624

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. mars 2020 Slutt: 30. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studie av risiko for hjerte- og karsykdommer og kognitiv funksjon etter sosioøkonomisk status og nærmiljø. Tromsøundersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

I Norge blir folk sunnere og lever lenger, hovedsakelig på grunn av bedre boligforhold, ernæring, inntekt og helsetjenester. Imidlertid er det sammenheng mellom sosial status og helseutfall. Forskjellen eksisterer basert på levestandard, utdanning, kosthold og inntekt. Ulike studier har vist at risikofaktorforskjell bidrar til forskjell i dødelighet og sykelighet av hjerte- og karsykdommer basert på sosial status. Undersøkelse av forskjeller mellom boligområder, nabolag, biologiske og psykososiale og økonomiske risikofaktorer og determinanter sammen, har ikke tidligere vært utført i Tromsø. Dette prosjektet kan bidra til å planlegge forebyggende tiltak, gjennomføre helsestrategier og organisere ressurser basert på behov for ulike områder innen Tromsø. Studien skal baseres på individuelle data fra Tromsøundersøkelsen og aggregerte data for levekår fra Statistisk sentralbyrå.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sweta Tiwari

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Henrik Schirmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Laila Arnesdatter Hopstock

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Ola Løvsletten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tom Wilsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »