Cristin-person-ID: 54948
Person

Audhild Nedberg

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Emneord

Lese og skriveferdigheter • Digital/ICT Literacy • Muntlighet og skriftlighet

Land

  • Norge
  • Zambia
  • New Zealand

Kontaktinformasjon

Telefon
+4777660505

Resultater Resultater

Språklig mangfold og interkulturell kompetanse.

Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. 2015, Fagdag i kompetanse for mangfold. UITFaglig foredrag

Profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget i lærerutdanninga.

Sæther, Kari-Anne; Nedberg, Audhild. 2017, Literacy og dybdelæring. UITFaglig foredrag

TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.

Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin; Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild. 2015, NORALF- Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning.. UITVitenskapelig foredrag

Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte - erfaringer fra et utviklingsprosjekt.

Nedberg, Audhild; Unhjem, Astrid. 2017, Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy. UITFaglig foredrag

Å skrive seg til lesing, resultater og utfordringer.

Nedberg, Audhild; Unhjem, Astrid. 2017, Presentasjon i forskergruppa LIFT. UITVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 37 | Neste | Siste »