Cristin-person-ID: 56077
Person

Monika Alise Johansen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Telemedisin og e-helse ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater Resultater

E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister.

Johansen, Monika Alise; Bjørnstad, Camilla Hilda; Dyb, Kari; Bergmo, Trine Strand; Jøsendal, Anette Vik; Skrøvseth, Stein Olav; Rasmussen Steien, Tore. 2020, UNN, ANDREINSTIntervju

Methods and measures used to evaluate patient-operated mobile health interventions: Scoping literature review.

Bradway, Meghan; Gabarron Hortal, Elia Dolores; Johansen, Monika Alise; Zanaboni, Paolo; Jacobsen Jardim, Patricia Sofia; Joakimsen, Ragnar Martin; Pape-Haugaard, Louise; Årsand, Eirik. 2020, JMIR mhealth and uhealth. UIT, UNN, AAU, FHIVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Patient use and experience with online access to electronic health records in Norway: Results from an online survey.

Zanaboni, Paolo; Kummervold, Per Egil; Sørensen, Tove; Johansen, Monika Alise. 2020, Journal of Medical Internet Research. NORCE, UNN, HNIKTVitenskapelig artikkel

Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare.

Kristiansen, Eli; Johansen, Monika Alise; Zanaboni, Paolo. 2019, Linköping Electronic Conference Proceedings. UNNVitenskapelig artikkel

Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater.

Torsvik, Torbjørn; Kristiansen, Eli; Lind, Karianne Fredenfeldt; Johansen, Monika Alise. 2019, Workshop E-konsultasjon og triage. UNNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 67 | Neste | Siste »