Cristin-person-ID: 56077
Person

Monika Alise Johansen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Telemedisin og e-helse ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien.

Kristiansen, Eli; Breivik, Elin; Bergmo, Trine Strand; Johansen, Monika Alise. 2021, Presentasjon for Arbeids- og sosialdep, HOD, Helsedir og Arbeids- og velferdsdir.. UNNFaglig foredrag

Under pandemien: Pasienter fornøyde med å få sykmelding uten fysisk oppmøte .

Kristiansen, Eli; Lundberg, Lene; Zanaboni, Paolo; Johansen, Monika Alise. 2021, UNNIntervju

E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien.

Kristiansen, Eli; Breivik, Elin; Bergmo, Trine Strand; Johansen, Monika Alise; Zanaboni, Paolo. 2021, UNNRapport

Elektronisk innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern: Helsepersonells erfaringer.

Fagerlund, Asbjørn Johansen; Kristiansen, Eli; Johansen, Monika Alise; Haumann, Kathrine; Zanaboni, Paolo. 2021, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. UNN, HSØRØSTVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 72 | Neste | Siste »