Cristin-person-ID: 56077
Person

Monika Alise Johansen

  • Stilling:
    1011 førsteamanuensis
    ved Telemedisin og e-helse ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

mHealth interventions to reduce maternal and child mortality in Sub-Saharan Africa and Southern Asia: A systematic literature review.

Bossman, Elvis; Johansen, Monika Alise; Zanaboni, Paolo. 2022, Frontiers in Global Women’s Health. UIT, UNNVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Impact on patient-provider relationship and documentation practices when mental health patients access their electronic health records online: a qualitative study among health professionals in an outpatient setting.

Zanaboni, Paolo; Kristiansen, Eli; Lintvedt, Ove; Wynn, Rolf; Johansen, Monika Alise; Sørensen, Tove; Fagerlund, Asbjørn Johansen. 2022, BMC Psychiatry. UIT, UNNVitenskapelig artikkel

Patients' Experiences of Web-Based Access to Electronic Health Records in Finland: Cross-sectional Survey.

Kujala, Sari; Hörhammer, Iiris; Holmroos, Mari; Nättiaho-Rönnholm, Mirva; Johansen, Monika Alise. 2022, Journal of Medical Internet Research. Uu, FINLAND, UNN, AALTOVitenskapelig artikkel

E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien.

Kristiansen, Eli; Breivik, Elin; Bergmo, Trine Strand; Johansen, Monika Alise. 2021, Presentasjon for Arbeids- og sosialdep, HOD, Helsedir og Arbeids- og velferdsdir.. UNNFaglig foredrag

Under pandemien: Pasienter fornøyde med å få sykmelding uten fysisk oppmøte .

Kristiansen, Eli; Lundberg, Lene; Zanaboni, Paolo; Johansen, Monika Alise. 2021, UNNIntervju
1 - 5 av 75 | Neste | Siste »