Cristin-prosjekt-ID: 2519082
Sist endret: 24. september 2021, 13:01

Cristin-prosjekt-ID: 2519082
Sist endret: 24. september 2021, 13:01
Prosjekt

eMM - Electronic Medicines Management

prosjektleder

Kari Dyb
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 314382

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

eMM - Electronic Medicines Management

Vitenskapelig sammendrag

eMM produserer ny kunnskap om hvordan digital legemiddelhåndtering kan bidra positivt til en enhetlig helse og velferdstjeneste for fremtiden. Vi mangler kunnskap om hvordan digitale verktøy kan trygge legemiddelhåndteringen. I dag bruker apotek, legekontor, sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten ulike digitale verktøy. Arbeidet med medisinhåndtering varierer mellom institusjoner, og silo-organiseringen mellom primær og spesialisthelsetjenesten kompliserer trygg håndtering av legemidler på tvers av organisasjoner, institusjoner og nivåer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Dyb

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Lundvoll Warth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Monika Alise Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stine Agnete Ingebrigtsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Henriette Lauvhaug Nybakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »