Cristin-prosjekt-ID: 629525
Sist endret: 10. desember 2018, 14:59

Cristin-prosjekt-ID: 629525
Sist endret: 10. desember 2018, 14:59
Prosjekt

Lukket legemiddelsløyfe

prosjektleder

Omid Saadatfard
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lukket legemiddelsløyfe

Vitenskapelig sammendrag

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal gjennomføre et prosjekt for å undersøke hvordan IT-løsninger kan bidra til å oppnå en kvalitetssikret og trygg legemiddelhåndtering som sørger for at rett legemiddel gis til rett pasient i rettstyrke, på rett måte og til rett tid. 

FORSKNINGSTEMA

 • Identifisere og analysere utfordringer og hindringer ved implementeringen av en lukket legemiddelsløyfe andre steder i Norge. Tema som vil undersøkes er:
  • Elektronisk identifisering (strekkode) på enhetsnivå
  • Felles nasjonalt legemiddelregister
  • Endringer av arbeidspraksis
 • Ut fra resultatene fra punktet over, foreslå strategier som kan bidra til å oppnå en vellykket implementering av en lukket legemiddelsløyfe.
 • Innhente erfaringer fra bruk av elektronisk legemiddelkabinett i Drammen kommune og bruk av multidose i Trondheim kommune. Avdekke hvordan disse løsningene kan være med å bidra til en lukket legemiddelsløyfe.

MÅL

Prosjektet har følgende effektmål:

 • Foreslå strategier som kan bidra til å oppnå en vellykket implementering av lukket legemiddelsløyfe. Tema prosjektet vil se nærmere på er:
  • Svært få legemidler har strekkoder (elektronisk identifisering) på enhetsnivå når de selges fra produsenten. Hvordan kan dette løses?
  • Hva er utfordringene rundt legemiddelregisteret FEST som benyttes i Norge i dag?
  • Hvilke utfordringer er det i forhold til endringer av arbeidspraksis ved innføring av lukket legemiddelsløyfe?
 • Innhente erfaringer fra bruk av elektronisk legemiddelkabinett i Drammen kommune og bruk av multidose i Trondheim kommune. Avdekke hvordan disse løsningene kan være med å bidra til en lukket legemiddelsløyfe.

Metode

Vi vil tilnærme oss problemstillingene ved hjelp av kvalitative metoder. Data vil innhentes ved semistrukturerte intervjuer og observasjoner.

For å innhente erfaringer fra implementeringer av lukket legemiddelsløyfe vil data innhentes fra sykehuset Østfold, Kalnes og fra et sykehus i Helse Vest. Ved å innhente data fra to sykehus og fra ulike avdelinger på hvert sykehus, vil en kunne se hvordan teknologien brukes i ulike kontekster. Resultatene fra de to sykehusene og avdelingene sammenlignes, og kan ses i sammenheng med gjeldende praksis i Helse Midt og Helse Nord for å kunne foreslå løsninger som kan bidra til å oppnå en vellykket implementering av en lukket legemiddelsløyfe tilpasset de to regionene.

For å innhente erfaringer fra bruk av elektronisk legemiddelkabinett i Drammen kommune og bruk av multidose i Trondheim kommune, og avdekke hvordan disse løsningene kan være med å bidra til en lukket legemiddelsløyfe, vil det utføres intervjuer og observasjoner i en virksomhet i hver kommune.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Omid Saadatfard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Silsand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Camilla Hilda Bjørnstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rune Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunnar Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Telemedisin og e-helse ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »