Cristin-person-ID: 55997
Person

Kari Dyb

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Stilling:
    1109 forsker
    ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Sted
Universitetssykehuset i Tromsø, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Resultater Resultater

Who are the “Hard-to-Reach” groups in chronic-health and health technology research? A scoping review.

Bradway, Meghan; Lauvhaug Nybakke, Henriette; Ingebrigtsen, Stine Agnete; Dyb, Kari. 2022, Linköping Electronic Conference Proceedings. UIT, UNNVitenskapelig artikkel

Electronic Medicines Management (eMM) in Norway - A comparative case study.

Dyb, Kari; Warth, Line Lundvoll. 2022, The 22nd International Conference on Integrated Care. UIT, UNNPoster

Health workers not told they needed tech skills .

Corneliussen, Hilde G.; Dyb, Kari; Lundberg, Lene. 2022, VF, UNNIntervju

Helsearbeidere vil bli tatt på alvor om teknologi .

Dyb, Kari; Corneliussen, Hilde G.; Lundberg, Lene. 2022, VF, UNNIntervju

Gode pasientforløp - en midtveisevaluering.

Nordheim, Espen Solbakken; Dyb, Kari; Berntsen, Gro Karine Rosvold. 2021, UNNRapport
1 - 5 av 87 | Neste | Siste »