Cristin-person-ID: 55997
Person

Kari Dyb

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Sted
Universitetssykehuset i Tromsø, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Resultater Resultater

E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister.

Johansen, Monika Alise; Bjørnstad, Camilla Hilda; Dyb, Kari; Bergmo, Trine Strand; Jøsendal, Anette Vik; Skrøvseth, Stein Olav; Rasmussen Steien, Tore. 2020, UNN, ANDREINSTIntervju

Patients Reported Reasons for Surgery Cancellation did not correspond with the hospitals' representation of the same problem.

Dyb, Kari. 2019, ICIMTH 2019, International Conference on Informatics, Managment and Technology in Healthcare. UNNVitenskapelig foredrag

Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging .

Rotvold, Gunn-Hilde; Knarvik, Undine; Dyb, Kari; Lind, Karianne Fredenfeldt. 2019, Workshop ressursgruppe for medisinsk avstandsoppfølging. UNNVitenskapelig foredrag

Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too.

Moen, Anne; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Orgjanovic, Irena; Turk, Eva; Chronaki, Catherine. 2019, ICIMTH 2019. USN, UNN, UIOVitenskapelig foredrag

E-resept og kjernejournal: Forskjell mellom innføring og praksis.

Dyb, Kari; Warth, Line Lundvoll; Arnstad, Mali A.. 2019, UIT, UNN, FORIntervju
1 - 5 av 74 | Neste | Siste »