Cristin-person-ID: 55997
Person

Kari Dyb

  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktinformasjon

Sted
Universitetssykehuset i Tromsø, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Resultater Resultater

Can Increased Patient Involvement Reduce the Number of Surgery Cancellations? Lessons learned from a research and development project in Norway .

Dyb, Kari; Granja, Conceição. 2020, International Academy, Research and Industry Association (IARIA). UNNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister.

Johansen, Monika Alise; Bjørnstad, Camilla Hilda; Dyb, Kari; Bergmo, Trine Strand; Jøsendal, Anette Vik; Skrøvseth, Stein Olav; Rasmussen Steien, Tore. 2020, UNN, ANDREINSTIntervju

Patients Reported Reasons for Surgery Cancellation did not correspond with the hospitals' representation of the same problem.

Dyb, Kari. 2019, ICIMTH 2019, International Conference on Informatics, Managment and Technology in Healthcare. UNNVitenskapelig foredrag

Kunnskapsgrunnlag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging .

Rotvold, Gunn-Hilde; Knarvik, Undine; Dyb, Kari; Lind, Karianne Fredenfeldt. 2019, Workshop ressursgruppe for medisinsk avstandsoppfølging. UNNVitenskapelig foredrag

Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too.

Moen, Anne; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Orgjanovic, Irena; Turk, Eva; Chronaki, Catherine. 2019, ICIMTH 2019. USN, UNN, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 75 | Neste | Siste »