Cristin-prosjekt-ID: 530682
Sist endret: 15. oktober 2021, 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 530682
Sist endret: 15. oktober 2021, 12:54
Prosjekt

3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap

prosjektleder

Gro Berntsen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2015 Slutt: 30. oktober 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter, myndigheter og profesjonelle uttrykker et stort behov for en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov. 3P-prosjektet skal understøtte utvikling av en trygg helhetlig helse- og omsorgstjeneste for denne gruppen pasienter. 3P-prosjektet skal danne et kunnskapsgrunnlag for å forandre et profesjonssentrert helsesystem til et pasientsentrert system basert på erfaringer fra fire piloter i Norge og Danmark.

Tjenesten skal nå borgerens egne definerte mål og støtte pasientens egenmestring. Prosjektet tar sikte på å forstå forutsetningene for utvikling av et ‘helhetlig helsevesen’ som gir bedre helse, bedre pasienterfaringer og reduserte kostnader. 

Sentralt i å utvikle en slik tjeneste er bruk av IKT-verktøy for samhandling mellom pasienter og helsearbeidere. Prosjektet tar utgangspunkt i fire miljøer som har utviklet nye omsorgsmodeller basert på Chronic Care Model (CCM) og som drar nytte av nye ledende teknologier og radikal organisasjonsredesign. 

Tittel

Patients and Professionals in Productive Teams (3P)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Berntsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Berglind Fjola Smaradottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Eli Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Barbara Deede Gammon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Undine Knarvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Nytt tilbud halverte dødeligheten til multisyke eldre: – De har berget livet mitt.

Berntsen, Gro Karine Rosvold; Dalbakk, Monika; Hansen, Karl Albert; Hall Larsen, Martin. 2019, UNNIntervju

Reaching for the Quadruple Aim – How to design effective whole system health service improvement? (Workshop).

Berntsen, Gro Karine Rosvold; Steinsbekk, Aslak; Smaradottir, Berglind; Severinsen, Gro-Hilde; Silsand, Line; Nordheim, Espen; Grimsmo, Anders. 2020, International Conference on Integrated Care (ICIC2020). UIT, UNN, NTNU, UIAVitenskapelig foredrag

«Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. En egenevaluering av implementeringen i klinisk praksis.

Braut, Geir Sverre; Åbotsvik, Birgitte Forsaa; Dalbakk, Monika; Spansvoll, Lisbeth; Berntsen, Gro Karine Rosvold. 2020, Tidsskrift for omsorgsforskning. SUS, UIT, UNN, TROMSØ, HVLFagartikkel

3P-resultater fra arbeidspakke 6: Forskning på digitale løsninger.

Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner. 2020, Sluttkonferanse. UNN, SØRLAND, UIAVitenskapelig foredrag

How to Enhance Digital Support for Cross-Organisational Health Care Teams? A User-Based Explorative Study.

Smaradottir, Berglind; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Fensli, Rune Werner. 2020, Journal of Healthcare Engineering. UIT, UNN, SØRLAND, UIAVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 39 | Neste | Siste »