Cristin-person-ID: 481482
Person

Eli Kristiansen

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

Impact on patient-provider relationship and documentation practices when mental health patients access their electronic health records online: a qualitative study among health professionals in an outpatient setting.

Zanaboni, Paolo; Kristiansen, Eli; Lintvedt, Ove; Wynn, Rolf; Johansen, Monika Alise; Sørensen, Tove; Fagerlund, Asbjørn Johansen. 2022, BMC Psychiatry. UIT, UNNVitenskapelig artikkel

A multilevel perspective on digital consultations in general practice. Symposium.

Getz, Linn Okkenhaug; Austad, Bjarne; Norberg, Børge Lønnebakke; Johnsen, Tor Magne; Kristiansen, Eli; Hvidt, Elisabeth Assing; Lüchau, Elle Christine; Guassora, Ann Dorrit; Kofod, Frida. 2022, Nordisk Kongress i Allmennmedisin. UIT, SDU, NTNU, KUVitenskapelig foredrag

Workshop.

Kristiansen, Eli; Norberg, Børge Lønnebakke; Johnsen, Tor Magne. 2022, Nordisk kongress for allmennmedisin. UNN, NTNUVitenskapelig foredrag

A multilevel perspective on digital consultations in general practice.

Kristiansen, Eli; Norberg, Børge Lønnebakke; Johnsen, Tor Magne. 2022, Nordisk kongress for allmennmedisin. UNN, NTNUVitenskapelig foredrag

Elektronisk innsyn i journal hjelper samer i møte med psykisk helsevern .

Fagerlund, Asbjørn Johansen; Kristiansen, Eli; Simonsen, Renathe Aspeli; Berntsen, Hasse. 2022, UNN, HELSEFINNMIntervju
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »