Cristin-person-ID: 481482
Person

Eli Kristiansen

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktinformasjon

Telefon
77644225

Resultater Resultater

Elektronisk innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern: Helsepersonells erfaringer.

Fagerlund, Asbjørn Johansen; Kristiansen, Eli; Johansen, Monika Alise; Haumann, Kathrine; Zanaboni, Paolo. 2021, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. UNN, HSØRØSTVitenskapelig artikkel

Videokonsultasjoner på fastlegekontoret under pandemien.

Kristiansen, Eli; Johnsen, Tor Magne. 2021, Legeforeningens kurs for helsepolitikk. UNN, NTNUVitenskapelig foredrag

In half of the cases, a video meeting with the doctor was as good as meeting in person .

Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Kristiansen, Eli; Nilsen, Lisbeth; Lundberg, Lene. 2021, UNN, NTNU, ANDREINSTIntervju

Videomøte med fastlegen var i halvparten av tilfellene like bra som time på legekontoret .

Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Kristiansen, Eli; Nilsen, Lisbeth. 2021, UNN, NTNU, ANDREINSTIntervju

Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners .

Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Kristiansen, Eli; Zanaboni, Paolo; Austad, Bjarne; Helgetun Krogh, Frode; Getz, Linn Okkenhaug. 2021, Journal of Medical Internet Research. UIT, UNN, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »