Cristin-person-ID: 57622
Person

Aktiv cristin-person Ketil Lenert Hansen

  • Stilling:
    Professor
    ved Forskningsgruppe for barne- og familievern ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statistikk • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Psykologi • Sosiologi • Planleggingshistorie, -teori og -metodikk

Emneord

Helsevitenskap • Kulturpsykologi • Medisinsk sosiologi • Planlegging • Samfunnsplanlegging • Medisinsk statistikk

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Do Childhood Boarding School Experiences Predict Health, Well-Being and Disability Pension in Adults? A SAMINOR Study.

Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Schei, Berit; Javo, Anne Cecilie; Sørbye, Øystein; Hansen, Ketil Lenert. 2020, Journal of Cross-Cultural Psychology. UIT, UNN, STOLAV, NTNU, HELSEFINNMVitenskapelig artikkel

Temakveld med mye om samer og lite om kvener.

Hansen, Ketil Lenert. 2019, UITIntervju

Hvordan motvirke hatefulle ytringer på nettet?

Hansen, Ketil Lenert. 2019, UITIntervju

Professor: - Samer med funksjonsnedsettelse mobbes.

Hansen, Ketil Lenert. 2019, UITIntervju
1 - 5 av 270 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2012 - Jens Peder Hart Hansen Award