Cristin-prosjekt-ID: 2087890
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2020, 11:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2087890
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2020, 11:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

Arktisk barndom pilot - en studie av vold og helse blant samisk og ikke-samisk barn og unge i Norge

prosjektleder

Ketil Lenert Hansen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 137011

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arktisk barndom pilot - en studie av vold og helse blant samisk og ikke-samisk barn og unge i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med denne pilotundersøkelsen er å prøve ut spørsmål og undersøkelsesformat, gjennomføre fokusgruppeintervjuer med målgruppen, samt teste funksjonaliteten i de tekniske løsningene som skal inngå i en omfangsundersøkelse om vold og overgrep blant samisk og ikke-samisk barn og unge i aldersgruppen 13-19 år i Norge. Vi ønsker å teste ut om spørsmålene er gode og alderstilpassede til gruppen. Vi ønsker også å finne ut om undersøkelsen er gjennomførbar på en skoletime og om ungdommene får den informasjonen som er nødvendig for å delta i undersøkelsen. Pilotundersøkelsen skal sikre at vi stiller spørsmål som er gode og kultursensitive i kartleggingen av vold, overgrep, resiliense, helse og levekår blant samisk og ikke-samisk ungdom. Vi er også opptatt at brukermedvirkning ivaretas på en god måte i prosjektet.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ketil Lenert Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anita Salamonsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Dionne Gesink

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Toronto

Oddgeir Friborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Monica Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »