Cristin-person-ID: 58615
Person

Tove Bull

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater Resultater

Innleiing.

Bull, Tove. 2018, Novus Forlag. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kognitive effektar av norsk tospråklegheit – eit sosiolingvistisk perspektiv.

Bull, Tove. 2018, Det Norske Samlaget. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Målreising og morsmålsdokumentasjon – leksikografi som lingvistisk disiplin.

Bull, Tove. 2018, LexicoNordica. UITAnmeldelse

The two Norwegian official written standards, bokmål and Nynorsk. Linguistic and ideological implications of national bilingualism and biliteracy.

Bull, Tove. 2018, AFinLa Autumn Symposium 2018: Keeping Language Alive. UITVitenskapelig foredrag

Språkhistorieskriving og ideologi.

Bull, Tove. 2018, U Press. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 124 | Neste | Siste »