Cristin-person-ID: 60974
Person

Beathe Kiland Granerud

 • Stilling:
  Høgskolelektor
  ved Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag ved Høgskolen i Østfold
 • Stilling:
  Senioringeniør
  ved Avdeling for bakteriologi ved Folkehelseinstituttet
 • Stilling:
  Stipendiat
  ved Avdeling for mikrobiologi ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Kampen om livet - samspillet mellom mennesker og mikrober.

Granerud, Beathe Kiland. 2021, Forskningsdagene 2021. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Human secretory IgM antibodies activate human complement and offer protection at mucosal surface.

Michaelsen, Terje Einar; Emilsen, Sidsel; Sandin, Randi Helene; Granerud, Beathe Kiland; Bratlie, Diane Lynn Bryant; Ihle, Øistein; Sandlie, Inger. 2017, Scandinavian Journal of Immunology. GRAMINOR, FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Identification of highly pathogenic microorganisms by use of matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectometry: results of an interlaboratory ring trial.

Lasch, Peter; Wahab, Tara; Weil, Sandra; Pályi, Bernadett; Tomaso, Herbert; Zange, Sabine; Granerud, Beathe Kiland; Drevinek, Michal; Kokotovic, Branko; Wittwer, Matthias mfl.. 2015, Journal of Clinical Microbiology. RKI, UdBM, FLI, VET, OEK, FHI, SVEITS, ISS, STPHI, AGES, SZUVitenskapelig artikkel

Pectic polysaccharides isolated from Malian medicinal plants protect against Streptococcus pneumoniae in a mouse pneumococcal infection model.

Inngjerdingen, Kari Tvete; Langerud, Beathe Kiland; Rasmussen, Henrik; Olsen, Trude Karin; Austarheim, Ingvild; Grønhaug, Tom Erik; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Diallo, Drissa; Paulsen, Berit Smestad; Michaelsen, Terje Einar. 2013, Scandinavian Journal of Immunology. MALI, FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Similar Superantigen Gene Profiles and Superantigen Activity in Norwegian Isolates of Invasive and Non-Invasive Group A Streptococci.

Michaelsen, Terje Einar; Andreasson, Ida Karine Granli; Langerud, Beathe Kiland; Caugant, Dominique A. 2011, Scandinavian Journal of Immunology. FHI, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »