Cristin-person-ID: 61286
Person

Øystein Eiring

  • Stilling:
    Avdelingssjef
    ved Stab Helse ved Sykehuset Innlandet HF
  • Stilling:
    Seniorrådgiver
    ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Rapid methods including network meta-analysis to produce evidence in clinical decision support: A decision analysis.

Eiring, Øystein; Brurberg, Kjetil Gundro; Nytrøen, Kari; Nylenna, Magne. 2018, Systematic Reviews. FHI, UIO, HSØRØST, HVLVitenskapelig artikkel

Gamification design framework for mobile health: Designing a home-based self-management programme for patients with chronic heart failure.

Nguyen, Hoang Dat; Jiang, Ying; Eiring, Øystein; Poo, Danny Chiang Choon; Wang, Wenru. 2018, Lecture Notes in Computer Science. FHI, NUoSVitenskapelig artikkel

Designing “Living” evidence networks for health optimisation: Knowledge extraction of patient-relevant outcomes in mental disorders.

Nguyen, Hoang Dat; Eiring, Øystein; Poo, Danny Chiang Choon. 2018, Lecture Notes in Computer Science. FHI, NUoSVitenskapelig artikkel

Kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjer – en foreløpig oversikt.

Flottorp, Signe; Eiring, Øystein; Vandvik, Per Olav; Johansen, Marit. 2007, FHI, UIORapport

Samvalgs‐ og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse.

Eiring, Øystein; Kienlin, Simone; Nytrøen, Kari. 2015, FHI, UIORapport
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »