Cristin-person-ID: 684323
Person

Martin Mindestrømmen

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    1009 universitetslektor
    ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater Resultater

Evaluering av konsekvensene av lovendring om særreaksjoner og varetektssurrogat .

Senneseth, Mette; Holst, Øyvind; Mindestrømmen, Martin; Flåan, Oksana; Rypdal, Knut. 2021, STOLAV, HAUKELAND, OUS, HVL, UIBRapport

Impending Danger: The Meaning of Danger as a Legal Requirement for Involuntary Psychiatric Treatment in the Norwegian Criminal Justice System .

Mindestrømmen, Martin. 2019, Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). HAUKELANDVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2