Cristin-person-ID: 760158
Person

Jelena Radisic

  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Norske 9.-trinnselevers motivasjon for naturfag og matematikk – en latent profilanalyse av TIMSS 2019.

Radišić, Jelena; Jensen, Fredrik. 2021, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Are students in Italy really disinterested in science? A person‐centered approach using the PISA 2015 data.

Radišić, Jelena; Selleri, Patrizia; Carugati, Felice; Baucal, Aleksandar. 2020, Science Education. UUB, UIO, UNIBOVitenskapelig artikkel

TIMSS 2019 - Kortrapport.

Kaarstein, Hege; Radišić, Jelena; Lehre, Anne- Catherine W G; Nilsen, Trude; Bergem, Ole Kristian. 2020, UIORapport

Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Final thoughts and looking ahead.

Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena; Buchholtz, Nils. 2020, Springer. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Resilient and nonresilient students in Sweden and Norway—Investigating the interplay between their self-beliefs and the school environment. .

Radišić, Jelena; Pettersen, Andreas. 2020, Springer. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 70 | Neste | Siste »