Cristin-person-ID: 794462
Person

Heidi Elisabeth Nag

  • Stilling:
    Rådgiver
    ved Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger
  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon

Sted
Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud

Resultater Resultater

The Importance of School Leadership Support when Working with Students with Smith-Magenis Syndrome–A Q Methodology Study.

Nag, Heidi; Nærland, Terje; Øverland, Klara. 2021, International Journal of Disability, Development and Education. UIO, OUS, UIS, FRAMBUVitenskapelig artikkel

Researching rare syndromes; methodological challenges and real world importance.

Nag, Heidi Elisabeth. 2020, Disputas - prøveforelesning. UIS, FRAMBUVitenskapelig foredrag

Behavioral Phenotype of Smith-Magenis syndrome (SMS). Individual characteristics and parental and School staff's experiences.

Nag, Heidi Elisabeth. 2020, Universitetet i Stavanger. SUS, NORCE, UIO, OUS, FRAMBU, UISDoktorgradsavhandling

Age-related changes in behavioural and emotional problems in Smith–Magenis syndrome measured with the Developmental Behavior Checklist.

Nag, Heidi Elisabeth; Nærland, Terje. 2020, Journal of Intellectual Disabilities. UIO, OUS, UIS, FRAMBUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »