Cristin-person-ID: 836213
Person

Aktiv cristin-person Jelena Zugic Soares

  • Stilling:
    Forsker
    ved Unger-Vetlesens Forskningsinstitutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Resultater Resultater

Vitamin D Levels, APOE Allele, and MRI Volumetry Assessed by NeuroQuant in Norwegian Adults with Cognitive Symptoms .

Soares, Jelena Zugic; Pettersen, Renate Regine; Saltyte Benth, Jurate; Persson, Karin Ester Torun; Strobel, Carsten; Selbæk, Geir; Bogdanovic, Nenad. 2020, Journal of Alzheimer's Disease. VESTFOLD, UIO, LDS, OUS, KIVitenskapelig artikkel

Higher Vitamin D Levels are Associated with Better Attentional Functions: Data from the NorCog Register.

Soares, Jelena Zugic; Pettersen, Renate Regine; Saltyte Benth, Jurate; Knapskog, Anne Brita; Selbæk, Geir; Bogdanovic, Nenad. 2019, The Journal of Nutrition, Health & Aging. VESTFOLD, LDS, UIO, AHUS, OUS, KIVitenskapelig artikkel

Okklusjon av Percherons arterie.

Bøgseth, Arnhild Østerås; Soares, Jelena Zugic; Undseth, Ragnhild Marie; Valeur, Jørgen. 2018, Tidsskrift for Den norske legeforening. LDSVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3