Cristin-person-ID: 9173
Person

Aktiv cristin-person Marta Høyland Lavik

 • Stilling:
  Professor
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Tilsatt
  ved Avdeling fag, forskning og utdanning ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Stilling:
  Professor
  ved Avdeling for omsorg og etikk ved Universitetet i Stavanger

Resultater Resultater

Minner som ritualisering når et barn dør i nyfødtintensivavdelingen .

Værland, Inger Emilie; Johansen, Anne Beth Gilja; Lavik, Marta Høyland. 2022, Oss foreldre imellom. SUS, UISPopulærvitenskapelig artikkel

Minner som ritualisering når et barn dør i nyfødtavdelingen .

Værland, Inger Emilie; Lavik, Marta Høyland; Johansen, Anne Beth Gilja. 2022, Barnesykepleierforbundet Vårseminar. SUS, UISPoster

The function of ritualized acts of memory making after death in the neonatal intensive care unit.

Værland, Inger Emilie; Johansen, Anne Beth Gilja; Lavik, Marta Høyland. 2021, Religions. SUS, SUN, UISVitenskapelig artikkel

Memory making as ritualization after death in the NICU.

Værland, Inger Emilie; Lavik, Marta Høyland; Johansen, Anne Beth Gilja. 2021, Tema dager. SUS, UISVitenskapelig foredrag

The literary motif of Cush in the Old Testament .

Lavik, Marta Høyland. 2021, Old Testament Essays. SUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 80 | Neste | Siste »