Cristin-person-ID: 938
Person

Kristin Skjørten

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Resultater

Datter fikk større erstatning enn mor.

Skjørten, Kristin. 2017, NKVTSIntervju i media

Politiet beskylder barnevernet for å holde tilbake informasjon.

Skjørten, Kristin; Vorland, Norunn. 2017, NKVTSIntervju i media

Foreldretvister og barns rettigheter.

Skjørten, Kristin. 2017, Seminar Bufdir. NKVTSVitenskapelig foredrag

Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi.

Vorland, Norunn; Skjørten, Kristin. 2017, NKVTSRapport

Violence in Close relationships. A Research programme.

Mørck, Anna Birgitte; Skjørten, Kristin. 2017, II ECDV Conference. NKVTSPoster