Cristin-person-ID: 938
Person

Kristin Skjørten

  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Children's participation in Family Law proceedings.

Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten. 2019, Universitetsforlaget. NKVTS, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Barns deltakelse.

Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten. 2019, Boklansering Child rights in Norway: An implementation paradox?. NKVTS, UIOVitenskapelig foredrag

Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær - hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?

Karlsen, Malin; Skjørten, Kristin. 2019, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. NKVTSVitenskapelig artikkel

Domstolar får inte blunda för barns rätt att bli hörd.

Kaldal, Anna; Norlèn, Anna; Øverlien, Carolina; Stang, Elisabeth Gording; Skjørten, Kristin. 2019, Svenska dagbladet. NKVTS, OSLOMETKronikk

Vold/overgrep under samvær. Barns rett til medvirkning i domstolen.

Skjørten, Kristin. 2019, Fordypningsverksted, barnevernutdanningen. NKVTSVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 179 | Neste | Siste »