Cristin-prosjekt-ID: 2042206
Sist endret: 21. januar 2020 09:54

Cristin-prosjekt-ID: 2042206
Sist endret: 21. januar 2020 09:54
Prosjekt

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Fokusgrupper med fastleger og andre hjelpere

prosjektleder

Norman Anderssen
ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 15.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 287884

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Depresjon • Fastlege

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Fokusgrupper med fastleger og andre hjelpere

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil gjennomføre 6 gruppeintervjuer over hele landet med fastleger og andre behandlere og hjelpere om hvordan de samarbeider om pasienter med depresjon – særlig med tanke på deltakelse i arbeidslivet. Intervjuene vil gi oss innsyn i konkrete samarbeidsformer og beskrivelser av hva som fungerer godt og dårlig i slikt samarbeid.

Fokusgrupper, 6-8 deltakere i hver, med fastleger og andre hjelpere som NAV-ansatte, arbeidsgiver, spesialisthelsetjenesten (psykiatere, psykologer) og andre. Gruppene blir satt sammen på ulike måter, og fokusgruppeintervjuene gjennomføres ulike steder i Norge. Lydopptak fra intervjuene blir transkribert og underlagt kvalitativ analyse.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Norman Anderssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Heidi Marie Kirkeng Meling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Inger Haukenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Stefan Hjørleifsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5