Cristin-prosjekt-ID: 2042209
Sist endret: 20. januar 2020 16:20

Cristin-prosjekt-ID: 2042209
Sist endret: 20. januar 2020 16:20
Prosjekt

Fastlegers behandlingstilbud til deprimerte pasienter

prosjektleder

Sabine Ruths
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Depresjon • Allmennmedisin

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fastlegers behandlingstilbud til deprimerte pasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål: å undersøke pasientrapportert depresjonsomsorg i allmennpraksis.

Spørreskjemaundersøkelse blant 2239 tilfeldige pasienter 18 år og eldre på fastlegers venterom. Av 770 pasienter som hadde fått behandling for depresjon, rapporterte 41% behandling kun hos fastlegen mens 52% ble henvist til psykolog/psykiater. De eldste pasientene ble i større grad behandlet med leegemiddel og i mindre grad henvist til spesialist. ing. De høyt utdannede ble i mindre grad behandlet med legemiddel.
 

Tittel

Patient-reported depression treatment: an observational study in general practice

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gina Dorothea Garre-Fivelsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Stefan Hjørleifsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Bjørn Bjorvatn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Øystein Hetlevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Patient-reported treatment preferences in case of future depression .

Hetlevik, Øystein; Garre-Fivelsdal, Gina; Bjorvatn, Bjørn; Hjørleifsson, Stefan; Ruths, Sabine. 2019, Nordic Congress of General Practice. NORCE, UIBPoster

Patient-reported depression treatment and future treatment preferences: an observational study in general practice.

Hetlevik, Øystein; Garre-Fivelsdal, Gina Dorothea; Bjorvatn, Bjørn; Hjørleifsson, Stefan; Ruths, Sabine. 2019, Family Practice. NORCE, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2