Cristin-prosjekt-ID: 2051526
Sist endret: 15. september 2021, 08:03

Cristin-prosjekt-ID: 2051526
Sist endret: 15. september 2021, 08:03
Prosjekt

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

prosjektleder

Jill Walker Rettberg
ved Lingvistiske, litterære, estetiske stud. ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lingvistiske, litterære, estetiske stud. ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 309711

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi • Etikk • Humaniora

Emneord

Kunstig intelligens

Kontaktinformasjon

Sted
Jill Walker Rettberg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. februar 2020 Slutt: 30. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Vitenskapelig sammendrag

Dette formidlingsprosjektet utvider det vitenskapelige arbeidet i ERC-prosjektet Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media (2018-2023) ved å utvikle en utstilling og et opplegg for laivrollespill som lar besøkende/deltagere spille ut situasjoner hvor de må ta etiske valg om nye visuelle teknologier, i tillegg til at de vil lære mer om hvordan teknologiene fungerer og positive og negative muligheter ved å ta dem i bruk.

Vi planlegger å sette opp en utstilling om maskinsyn ved Universitetsmuséet i Bergen høsten 2020. Utstillingen vil stå i tre måneder. Utstillingen skal være erfaringsbasert og legges opp som en labyrinth eller sti besøkende beveger seg gjennom. Vi vil kombinere kunstneriske elementer, etiske dilemmaer omkring god bruk av teknologi og kunnskapsformidling for å forklare
hvordan maskinsyn som f.eks. ansiktsgjenkjenning, følselsesgjenkjenning eller deepfakes fungerer. F.eks. kan det være en interaktiv utstilling
som lar besøkende undersøke hvordan et nevralt nettverk "ser" bilder. Kombinasjonen av det estetiske, det etiske og det teknologiske gir dermed et innblikk i humanistisk forståelse og analyse av teknologi.

Laivrollespillet vil gi deltagerne trening i å tenke kritisk og etisk omkring bruk av nye teknologier, og spesifikt maskinsyn. Vi tester ut en rekke mindre scenarioer for å sette sammen et tre-dagers arrangement høsten 2021, samt lage opplegg for og gjennomføre tre-timers laiver til konferanser o.l. Opplegget deles så andre kan videreutvikle eller etterligne det.

Tittel

Maskinsyn: An Exhibition and a Live Action Roleplaying Game for Exploring the Ethics of New Technologies

Vitenskapelig sammendrag

This dissemination project expands upon the scientific research of the ERC-funded project Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media (2018-2023; (grant agreement No 771800) by developing an exhibition and a live action roleplaying game that will allow participants to act out situations where they have to make ethical choices about new visual technologies, in addition to learning more about how these machine vision technologies work, and possible positive and negative consequences of using them.

We will develop a temporary, three-month exhibition about machine vision at the University Museum in Bergen in the spring of 2021. The exhibition will be experientally focussed and designed as a labyrinth or path that visitors move thoguh. We will include artistic elements, ethical dilemmas around the use of new visual technoloiges and knowledge dissemination to explain how machine vision technologies such as facial recognition, emotion recognition or deepfakes work. The combination of the aesthetic, the ethical and the technological will give visitors insights into how the humanities can give greater insight into technology.

The live action roleplaying game (larp) will give participants practical experience in thinking critically and ethically about the use of new technologies, and machine vision in particular. We will test out a series of pilot larps in 2020 and early 2021, in order to develop a larger three day event in the autumn of 2021, and will also develop self-contained, three-hour mini-games that can be used at conferences or other events. We will document the process so that others can use and develop the material, in the hope that larping may prove an ideal way to provide the practice ethical experience that society needs to make good, democratic choices about new technologies. 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jill Walker Rettberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lingvistiske, litterære, estetiske stud. ved Universitetet i Bergen

Marianne Gunderson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lingvistiske, litterære, estetiske stud. ved Universitetet i Bergen

Anita Myhre Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lingvistiske, litterære, estetiske stud. ved Universitetet i Bergen

Kristian A Bjørkelo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lingvistiske, litterære, estetiske stud. ved Universitetet i Bergen

Åshild Sunde Feyling Thorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Sivilisasjonens venterom.

Andersen, Anita Myhre; Misje, Harald Pastoors; Gunderson, Marianne; Bjørkelo, Kristian A; Saatvedt, Toril Sunde Mjelva; Sjøvold, Sebastian; Saatvedt, Eskil; Edland, Jon Andreas; Rettberg, Jill Walker. 2021, Sivilisasjonens venterom. UIBAnnen presentasjon

Maskinsyn: Ditt digitale liv - Smart eller overvåket?

Rettberg, Jill Walker; Thorsen, Åshild Sunde Feyling; Kronman, Linda; Seta, Gabriele de; Gunderson, Marianne; Solberg, Ragnhild. 2021, Maskinsyn: Ditt digitale liv - Smart eller overvåket?. UIBMuseumsutstilling

Storesøster ser deg. Er det greit for deg?

Rettberg, Jill Walker; Engesæter, Pål. 2021, UIBIntervju

Lager rollespill på museet.

Rettberg, Jill Walker; Gunderson, Marianne. 2019, UIBIntervju
1 - 5 av 5