Cristin-prosjekt-ID: 2053347
Registrert av: REK Sist endret: 5. august 2021, 12:20 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053347
Registrert av: REK Sist endret: 5. august 2021, 12:20 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år

prosjektleder

Haakon Eduard Meyer
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 32612

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år

Populærvitenskapelig sammendrag

Årlig behandler Skadelegevakten i Oslo flere tusen pasienter 65 år og eldre med fallskader. Oslo kommune og Skadelegevakten har startet en systematisk oppfølging av disse pasientene. I dette prosjektet vil vi undersøke om den nye oppfølgingen medfører færre fall, færre brudd og redusert risiko for å dø. I tillegg vil vi se om resurser og kostnader til pleie og omsorg reduseres. Delmål: Hvilke faktorer beskriver personer 65 år og eldre som får fall-skader, og hvilken risiko har de for følgende sammenliknet med den øvrige befolkningen: • nye fallskader • brudd, og særlig hoftebrudd • død • behov for innleggelse på sykehjem og andre helse-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester Delmål: Evaluere om det nye pasientforløpet i etterkant av fall fører til et redusert antall hendelser (nye fallskader, brudd, og særlig hoftebrudd, død, behov for innleggelse på sykehjem og andre helse-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester) og om det gir samfunnsøkonomiske gevinster

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Haakon Eduard Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Anne-Johanne Søgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Terje P. Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ivar Sønbø Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ruth Aga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »