Cristin-person-ID: 23492
Person

Aktiv cristin-person Terje P. Hagen

  • Stilling:
    Instituttleder
    ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

Offentlig politikk • Politisk økonomi • Velferdsstat • Helsepolitikk • Helsevesen og -administrasjon

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Terje P. Hagen

Sammendrag

Cand.polit i statsvitenskap i 1987, og dr. polit. 1995, begge deler ved Universitetet i Oslo. I 1986 forskningsassistent (NAVF) ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Fra 1987 forsker, fra 1988 forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). I 1992/93 Fulbright-stipendiat ved Stanford University. Ansatt ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi (tidligere Senter for helseadministrasjon) fra 1998. I 2006/07 gjesteforsker ved UC Berkeley.

Tittel

Terje P. Hagen

Resultater Resultater

A performance comparison of patient pathways in Nordic capital areas – a pilot study for ischaemic stroke patients.

Häkkinen, Unto; Goude, Fanny; Hagen, Terje P.; Kruse, Marie; Moger, Tron Anders; Peltola, Mikko; Rehnberg, Clas. 2020, Scandinavian Journal of Public Health. SDU, THL, UIO, KIVitenskapelig artikkel

Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.

Westberg, Nina Buvik; Skjeflo, Sofie Waage; Hveem, Ellen Balke; Pedersen, Simen; Øien, Henning; Sørvoll, Jardar; Iversen, Tor; Hagen, Terje P.; Grimsby, Gjermund. 2019, OSLOMET, UIORapport

Oral presentation. "Addressing safety in integrated care programs for older adults living at home: A systematic scoping review".

Lette, Manon; Ambugo, Eliva; Hagen, Terje P.; Stoop, Annerieke; Nijpels, Giel; Baan, Caroline; de Bruin, Simone R.. 2019, Helsetjenesteforskningskonferansen (Health Services Research Conference) . UIOVitenskapelig foredrag

Effects of introducing a fee for inpatient overstays on the rate of death and readmissions across municipalities in Norway .

Ambugo, Eliva; Hagen, Terje P.. 2019, Social Science and Medicine. UIOVitenskapelig artikkel

Performance comparison of hip fracture pathways in two capital cities: Associations with level and change of integration.

Häkkinen, Unto; Hagen, Terje P.; Moger, Tron Anders. 2018, Nordic Journal of Health Economics. THL, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 267 | Neste | Siste »