Cristin-prosjekt-ID: 2053455
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053455
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kroppsmål og korsryggsmerter. En oppfølgingsstudie og en tverrsnittstudie i HUNT.

prosjektleder

Ingrid Heuch
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 43095

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kroppsmål og korsryggsmerter. En oppfølgingsstudie og en tverrsnittstudie i HUNT.

Populærvitenskapelig sammendrag

I studien ser vi på sammenhengen mellom ulike kroppsmål og risiko for korsryggsmerter. De kroppsmålene vi bruker er for eksempel høyde, vekt, BMI og livvidde. Vi bruker bare ferdig innsamlede opplysninger fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT3, HUNT4 og Ung-HUNT4. HUNT3-undersøkelsen fant sted i 2006 til 2008, og HUNT4 fra 2017 til 2019. Ved hjelp av informasjonen fra HUNT3 og HUNT4 kan vi følge de samme personene over et tidsrom på 11 år. Vi ser om det er noen sammenheng mellom forskjellige kroppsmål hos deltakerne på tidspunktet til HUNT3 og utvikling av korsryggsmerter i HUNT4. Vi utfører statistiske analyser og benytter dataprogram som er laget spesielt for å kunne gi svar på slike problemstillinger. Korsryggsmerter er en utbredt lidelse, og fra HUNT-undersøkelsene har vi opplysninger om mange individer, noe som vil gi verdifulle informasjon om en mulig sammenheng mellom kroppsmål og ryggsmerter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Heuch

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ivar Heuch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Knut Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

John Anker Henrik Zwart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4