Cristin-prosjekt-ID: 2058809
Registrert av: REK Sist endret: 7. april 2022, 14:21 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2058809
Registrert av: REK Sist endret: 7. april 2022, 14:21 Sist endret av: REK
Prosjekt

Corona-Reg

prosjektleder

Hanne Løvdal Gulseth
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 122745

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Corona-Reg

Populærvitenskapelig sammendrag

Covid-19-pandemien utgjør en overhengende trussel mot befolkninger rundt om i verden. Det mangler kunnskap om hvorfor noen har høy risiko for å få infeksjon med Covid-19? Hvorfor blir noen alvorlig syke og andre ikke? I hvilken grad påvirkes risikoen av sosioøkonomiske faktorer og etnisitet/landbakgrunn? Det er stort behov for kunnskap om risikofaktorer og hvilke helsekonsekvenser Covid-19 har på kort og lang sikt. Det er også behov for å studere belastningen på helsevesenet og følge pasientforløpet. Mange av disse spørsmålene er mulig å besvare ved å følge hele den norske befolkningen gjennom Covid-19-pandemien ved å bruke nasjonale helseregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser. I de neste årene vil vi studere helsekonsekvenser på lang sikt i den norske befolkningen. Spesiell vekt vil være på høyrisikogrupper, barn, gravide og barn født etter eksponering i svangerskapet (infeksjoner hos mødrene mens de var gravide). Vaksine mot Corona-viruset er under utvikling. Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper. Aggregerte data fra dette prosjektet vil bli brukt i avanserte matematiske modeller for å lage bedre prognoser for pandemien. Disse modellene vil gi beslutningstakere viktig informasjon for planlegging av beredskap og respons ved store utbrudd, og også fremtidige pandemiske utbrudd. Siden de fleste land ikke har fullstendig informasjon om alle innbyggere og all helsehjelp, vil resultater basert på de unike norske dataene bidra mer viktig kunnskap for den globale håndteringen av Covid-19-utbruddet. Få andre land er i stand til å følge alle høyrisikogrupper, barn og gravide. Prosjektet samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Informasjon om personvern, helsedata og rettigheter finnes her:
https://www.fhi.no/div/personvern/rett-til-informasjon-om-innsyn-i-og/ 

 

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Løvdal Gulseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Petter Elstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Gerhard Sulo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kirsten Midttun Gravningen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Vidar Hjellvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »