Cristin-prosjekt-ID: 2060982
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060982
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenhengen mellom adoptivforeldres helse og ressurser og adoptivbarnas helse og tilpasning

prosjektleder

Leila Torgersen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/318

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. februar 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhengen mellom adoptivforeldres helse og ressurser og adoptivbarnas helse og tilpasning

Populærvitenskapelig sammendrag

De fleste barn som frigis for adopsjon i dag har vært utsatt for omsorgssvikt og mange har store helseutfordringer. Dette stiller særlig krav til adoptivforeldrene. Søkere må derfor gjennom omfattende intervjuer. Kunnskapsgrunnlaget knyttet til de kriterier som legges til grunn for utreding av søkere er imidlertid mangelfullt. Formålet med undersøkelsen er å identifisere hvilke forhold ved adoptivforeldre som er assosiert med en best mulig utvikling hos barnet, samt om det er noen spesielle egenskaper ved barnet som er spesielt utfordrende for foreldrene. Informasjon om adoptivbarn og –foreldres helse og skole/jobbfungering vil innhentes fra flere sentrale registre. Et lite utvalg vil i tillegg motta et spørreskjema. Vi vil også kartlegge hvordan adoptivforeldrene har opplevd adopsjonsprosessen, samt deres behov for senere oppfølging. Hensikten med prosjektet er å bidra til en vurderingssituasjon og oppfølging av foreldrene som ivaretar både barnets beste og foreldrenes behov.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leila Torgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Christiane Lingås Haukedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

leila torgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Tonje Holt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Silje Baardstu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »