Cristin-prosjekt-ID: 2061031
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020, 09:35

Cristin-prosjekt-ID: 2061031
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020, 09:35
Prosjekt

NCDNOR

prosjektleder

Wenche Nystad
ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1203

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NCDNOR

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som formål å belyse utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) inkludert mental helse, muskel-skjelettsykdommer (her: hoftebrudd) og omfanget av det å ha mer enn en NCD (multimorbiditet), inkludert medisinbruk (polyfarmasi). Dette er tidligere ikke gjort i Norge. Vi vil identifisere mulige underliggende årsaksfaktorer og ulike risikofaktorers betydning for utviklingen. Vi vil belyse betydningen av ulike livsforhold som sosioøkonomisk posisjon, familiesituasjon og bosted for å etablere ny kunnskap om hvordan psykisk helse, helseatferd og biologiske markører ("sårbarhet") påvirker risikoen for utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer i et livsløpsperspektiv. Forskningen vil gi ny kunnskap på NCD-området som vil identifisere arenaer for strukturelle og mer målrettete tiltak og effekter av tiltak på lokalt og nasjonalt nivå. Dette vil styrke det norske folkehelsearbeidet på sentrale områder beskrevet i Helse – og omsorgsdepartementets Folkehelsemeldingen (2019).

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Nystad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Geir Scott Brunborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Inger Kristine Holtermann Ariansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Randi Marie Selmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »