Cristin-prosjekt-ID: 2062308
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 09:10 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062308
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 09:10 Sist endret av: REK
Prosjekt

Naltrekson/bupropion for vektreduksjon etter bariatrisk kirurgi

prosjektleder

Serena Tonstad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 32772

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. desember 2019 Slutt: 2. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Naltrekson/bupropion for vektreduksjon etter bariatrisk kirurgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Naltrekson/bupropion er godkjent legemiddel (Mysimba) til pasienter med overvekt med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (kroppsmasseindeks 27-30) eller pasienter med fedme (kroppsmasseindeks > 30) i tillegg til livsstilsendringer. Pasienter med sykelig overvekt som er behandlet med bariatrisk kirurgi viser jevn vektreduksjon de første 12-18 måneder etter operasjonen, men deretter er oppgang vanlig. I tillegg har noen pasienter mindre enn forventet vektreduksjon. Hensikten med studien er å undersøke om naltrekson/bupropion hos disse pasienter i tillegg til kost/livsstil gir bedre vektreduksjon enn kun kost/livsstil. Hovedendepunktet er vektreduksjon etter 7 måneder med behandling. Andre endepunkt er effekt på livvidde, kroppsfett og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og registrering av bivirkninger. Aktuelle pasienter vil fylle kriteriene for vanlig klinisk bruk av Mysimba som ovenfor men preparatet er dyrt og ikke systematisk undersøkt hos gruppen som er operert for fedme

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Serena Tonstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lina Hanitz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Stephen Hewitt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Susanna Hanvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mette Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »