Cristin-prosjekt-ID: 2499633
Sist endret: 22. september 2022, 08:59

Cristin-prosjekt-ID: 2499633
Sist endret: 22. september 2022, 08:59
Prosjekt

Connecting ORAL health- and home care service for patients receiving home care in Norway (CORAL)

prosjektleder

Ragnhild Hellesø
ved Avdeling for folkehelsevitenskap ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 301517

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk odontologiske fag • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Samfunnsodontologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Sosiologi

Emneord

Eldretannpleie • Forskning på Helsetjenester • Oral helserelatert livskvalitet • Tannhelsetjeneste • Samhandling • Hjemmetjenester • Eldre • Eldreomsorg • Eldreomsorgstjenester • Munnhelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2020 Slutt: 30. oktober 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Connecting ORAL health- and home care service for patients receiving home care in Norway (CORAL)

Populærvitenskapelig sammendrag

Oral diseases are the most common of chronic diseases in elderly persons and represent an important public health issue due to their prevalence and subsequent impact on individuals and society. Oral health problems lead to serious infections, severe pain and nutritional deficiencies. Elderly patients in homecare need coordinated health services, where dental service should be an integral part. In CORAL, the primary objectives are 1) to develop new knowledge for the organization of public dental services for elderly homebound patients; and 2) to test and design a scientific model for connecting public dental services with homecare services based on the UK Medical Research Council's (MRC) framework for complex interventions. Currently, we have insufficient knowledge about the oral health status of patients in homecare service and its impact on their quality of life. Moreover, little is known about the challenges health care professionals face in their daily work and how they manage to meet the patients’ oral health needs. We know that disconnected services and uncoordinated inter-professional collaboration are two fundamental barriers for establishing integrated health care for elderly persons receiving homecare. However, the research on inter-professional and inter-service collaboration has, until now, mainly addressed the coordination between hospital and municipality and has not focused on services organized at different levels of administration. This results in major gaps in the knowledge about the interaction between county public dental services and municipal home care services. CORAL will address this research gap by conducting novel, high quality research at the micro, meso and macro levels. By using the principle of "co-creation", CORAL will involve service providers and end-users in all phases of the project and together with users, CORAL will develop generic guidelines that will be tested and ready for large-scale implementation in health care services.

Vitenskapelig sammendrag

Oral health in elderly is a growing, under-researched, neglected and non-prioritized area associated with development of severe diseases, increased hospitalization and costs for the patients and the society. Caring for patients in their home is becoming the preferred policy when aiming for healthy ageing, both nationally and internationally. However, homebound patients suffer from a bifurcation of the dental service from the primary health services. Despite of patients’ statutory rights to receive free public dental service (PDS) and their increased need of preventive measures and complex dental treatment, only 30% of homecare patients visited the PDS during the last 12 months. With CORAL, we will design and implement a scientific model for connecting the public dental service and (PDS) the homecare service (HCS). Collaboration, both inter-professional and inter-service is known to be a crucial factor that can improve coherence and quality of health services. Research on integrated care has mainly addressed collaboration between hospital and primary health care or collaboration within the same level of care. Inter-service and inter-professional collaboration between oral health service and home care have not experienced the same focusCORAL consists of four work packages (WPs): WP1: will provide knowledge about oral- health and health care service delivery for elderly in HCS. Based on WP1, WP2 will trough an interdisciplinary methodological approach will provide a design for inter-professional and inter-service collaboration model for connection the oral health service with the home care service. In WP3 CORAL focuses on evaluation; evaluation of the implementation process and effectiveness on cost and service utilization. WP4 is a transverse package that will deliver dissemination and communication at micro-, meso- and macro level to contribute to the impact and exploitation of CORAL.

Tittel

Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende pasienter (CORAL)

Populærvitenskapelig sammendrag

God munnhelse betyr mye for vår generelle helse og livskvalitet. Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter. De hjemmeboende pasientene trenger samordnede og koordinerte helsetjenester, hvor gode tannhelsetjenester er en del av pasientforløpet. Vi skal derfor identifisere hva som hemmer og fremmer tannhelsetjeneste samt utvikle og teste en vitenskapelig modell for bedre samhandling mellom de ulike aktørene ved å benytte rammeverket UK Medical Research Council’s framework for komplekse intervensjoner. Vi har i dag lite kunnskap om hvilke munnhelse utfordringer hjemmeboende pasientene har og hvordan det påvirker deres helse og livskvalitet. Vi har begrenset kunnskap om hvilke utfordringer helsepersonell møter i sin hverdag som hindrer at de kan ivareta forsvarlige tannhelsetjenester for pasientene. Det vi i midlertidig vet er at pasienter som mottar hjemmebasert omsorg som gir rett til vederlagsfrie tannhelsetjenester, i dag ikke er sikret at slik tjeneste blir ivaretatt. Dette kan være et resultat av faglige, organisatoriske og/eller tekniske barrierer for god samhandling mellom tannhelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Forskning innen samhandlingsfeltet har frem til nå handlet om interkommunalt samarbeid og har ikke fokusert på tjenester organisert på ulike forvaltningsnivå. Det gir kunnskapshull, om samhandling mellom organisatoriske nivå som fylkeskommunal tannhelsetjeneste og hjemmebasert omsorg i kommunene. I CORAL vil vi derfor systematisere og organisere forskningen på både mikro-, meso- og makronivå, med sterk brukerinvolvering gjennom alle faser og deler av prosjektet. Vi vil jobbe etter prinsippene fra «co-creation» og sammen med brukere utvikle generiske retningslinjer som er klare for stor-skala implementering i helsetjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ragnhild Hellesø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for folkehelsevitenskap ved Universitetet i Oslo

Vibeke Elise Ansteinsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Aktiv cristin-person

Ewa Alicja Szyszko Hovden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Silje Havrevold Henni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for folkehelsevitenskap ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Rasa Skudutyte-Rysstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Det må være noen andres ansvar – om samhandling mellom hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten.

Hellesø, Ragnhild; Henni, Silje Havrevold; Ansteinsson, Vibeke Elise; Korzeniewska, Lubomiła; Hovden, Ewa Alicja Szyszko. 2022, Nasjonal e-helsekonferanse for sykepleiere. THTKS, UIOPoster

The dental service and home-care services , two disintegrated services – us and them.

Ansteinsson, Vibeke Elise; Hellesø, Ragnhild; Henni, Silje Havrevold; Hovden, Ewa Alicja Szyszko. 2022, European Association of Dental Public Health. THTKS, UIOVitenskapelig foredrag

Oral healthcare related beliefs among personnel working in home care services in Norway.

Hassan, Hero Ibrahim; Ansteinsson, Vibeke Elise; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Hellesø, Ragnhild; Hovden, Ewa Alicja Szyszko. 2022, European Association of Dental Public Health. THTKS, UIOVitenskapelig foredrag

Challenges in providing dental care for non-institutional care-dependent older adults in Norway.

Uhlen, Marte-Mari Nordsetmoen; Hovden, Ewa Alicja Szyszko; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Ansteinsson, Vibeke Elise. 2022, European Association of Dental Public Health. THTKS, UIOVitenskapelig foredrag

CORAL - samhandling mellom hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten for å bedre ivareta eldres tannhelse.

Henni, Silje Havrevold. 2022, Forskningsdagen 2022. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »