Cristin-prosjekt-ID: 2505457
Sist endret: 29. juni 2021, 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 2505457
Sist endret: 29. juni 2021, 14:56
Prosjekt

Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser 

prosjektleder

Rita Sørly
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 900.000
 • Husbanken
  Prosjektkode: 103184

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Bolig • Psykisk helse og ruslidelser • Psykisk helsearbeid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+4794781398
Sted
Rita Sørly

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser 

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å få kunnskap om aktuelle boligløsninger for personer med rus- og psykiske lidelser, samt tjenestetilbud knyttet til mestring av boforholdet. Vi ønsker kunnskap om hvordan ulike boligtilbud organiseres og administreres, og hvilke utfordringer som er knyttet til dette.

Metode

Kvalitativt design.

Fokusgruppeintervju med fem storbykommuner og fem mindre kommuner.

Tre fokusgruppeintervju med brukerorganisasjoner på psykisk helse- og rusfeltet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Rita Sørly

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Annette Fresvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Svein Ingve Nødland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

"Nomader på lavterskel?" - Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

Sørly, Rita; Fresvik, Annette; Nødland, Svein Ingve; Tvedt, Helge Lea. 2021, NORCERapport
1 - 1 av 1