Cristin-resultat-ID: 1897510
Sist endret: 29. mars 2021, 12:25
Resultat
Rapport
2021

"Nomader på lavterskel?" - Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser

Bidragsytere:
 • Rita Sørly
 • Annette Fresvik
 • Svein Ingve Nødland og
 • Helge Lea Tvedt

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 75
ISBN: 978-82-8408-143-4

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Sosialforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Nomader på lavterskel?" - Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser

Sammendrag

I prosjektet har vi undersøkt hva som kan være gode boligløsninger for mennesker med utfordringer innen rus og psykiske helse som har sammensatte og komplekse hjelpebehov. Undersøkelsen er basert på fokusgruppeintervjuer med ansatte i 10 utvalgte kommuner, fokusgruppeintervjuer med sentrale bruker- og/ eller pårørendeorganisasjoner på feltet, og studier av sekundærdata. Gjennom undersøkelsene har vi kartlagt bokvalitet, kommunenes botilbud, tjenester knyttet opp mot botilbudet, boligsosial organisering og økonomiske forhold. Vi har også sett på kommunenes og organisasjonenes perspektiver på brukermedvirkning for innbyggere med rus- og psykisk helseutfordringer. Alle disse strukturene representerer elementer i boligløsninger som kan fremme bo- evne og bo- kompetanse hos disse innbyggerne. Gode boligløsninger forutsetter et samspill mellom 1) bokvalitet, 2) boligtilbud, 3) boligtjeneste, 4) boligsosial organisering, 5) økonomiske dimensjoner og 6) brukermedvirkning.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Rita Sørly

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Annette Fresvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Svein Ingve Nødland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helge Lea Tvedt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4