Cristin-prosjekt-ID: 2507372
Registrert av: REK Sist endret: 15. mars 2021, 13:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2507372
Registrert av: REK Sist endret: 15. mars 2021, 13:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

EST-prosjektet

prosjektleder

Kari-Anne B. Næss
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 39493

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EST-prosjektet

Populærvitenskapelig sammendrag

Stamming er den tredje hyppigste formen for utviklingsmessige forstyrrelse som påvirker 1 av 10 barn i førskolealder. Stamming kan ha en en stor negativ effekt på individuelle kommunikasjonsferdigheter. De fleste barn vil oppleve naturlig bedring (recovery) fra stammingen, mens 35% av barn som stammer tidlig fortsetter med å utvikle vedvarende stamming for resten av livet. Foreløpig kan man ikke predikere hvem som vil oppleve naturlig bedring og hvem som vil fortsette å stamme. Derfor er tidlig intervensjon essentiell for å kunne forebygge utviklingne av vedvarende stamming. Den overordnede hensikten med EST prosjektet er å etablere og implementere effektiv stammebehandling for barnehagebarn. Dette gjøres ved å identifisere felles innholdskomponenter på tvers av eksisterende stammebehandlingsprogrammer gjennom a) en innholdsanalyse av ulike stammebehandlingsprogram, b) en metaanalyse av effektstudier og c) en systematisk kunnskapsoversikt om implementasjonskvalitet i studier av behandling av stamming. Basert på disse resultatene utvikles det et eget stammebehandlingsprogram. Effekten av dette forenklete behandlingsprogrammet basert på en felles innnholdskomponent undersøkes først gjennom en multiple single case studie og så gjennom en større randomisert kontrollert studie (RCT). I den sistnevnte studien randomiseres deltakere til to ulike betingelser; 1) behandling bestående av felles innholdskomponent, 2) ingen behandling. Behandlingsperioden er 12 uker. Stammebehandlingen gis digitalt av logopeder, og deler av intervensjonen gjennomføres som daglige korte oppgaver av foreldre i hjemmesituasjoner. Resultatene og erfaringene fra studien skal implementeres i kommuner i Norge og resultere i retningslinjer for fagpersoner som jobber med barnehagebarn som stammer (helsesykepleiere, barnehagelærere og logopeder).

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari-Anne B. Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Elaina Kefalianos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Melbourne

Elisabeth Holm Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Linn Stokke Guttormsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Charles Hulme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »