Cristin-person-ID: 51584
Person

Linn Stokke Guttormsen

  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Non-pharmacological interventions for stuttering in children six years and younger.

Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles; Næss, Kari-Anne Bottegård. 2021, Cochrane Database of Systematic Reviews. UoO, UIO, MELB, HVLVitenskapelig artikkel

Stamming forekommer hyppig hos barn med Down syndrom: Resultater fra en landsomfattende empirisk studie .

Haraldseid, Ingrid T; Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke; Hokstad, Silje. 2021, Norsk tidsskrift for logopedi. UIOVitenskapelig artikkel

Parents' Perceptions of the Overall Impact of Stuttering on Young Children. .

Guttormsen, Linn Stokke; Yaruss, Scott; Næss, Kari-Anne Bottegård. 2021, American Journal of Speech-Language Pathology. UIOVitenskapelig artikkel

Tidlig identifisering av barn som stammer- en spørreundersøkelse av helsesykepleieres vurderinger.

Hansen, Elisabeth Holm; Teige, Anne-May; Sandvik, Berit Margrethe; Antypas, Konstantinos; Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegård. 2021, Sykepleien Forskning. USN, UNN, UIOVitenskapelig artikkel

Barnehagelærers praksis med barn som stammer.

Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke; Hofslundsengen, Hilde Christine. 2021, Universitetsforlaget. UIO, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »