Cristin-prosjekt-ID: 2508792
Sist endret: 28. oktober 2021, 10:41

Cristin-prosjekt-ID: 2508792
Sist endret: 28. oktober 2021, 10:41
Prosjekt

Innovasjon, endringsledelse og samskaping

prosjektleder

Etty Ragnhild Nilsen
ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Telekommunikasjon • Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
97021325
Sted
Etty Ragnhild Nilsen

Tidsramme

Aktivt
Start: 11. april 2021 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innovasjon, endringsledelse og samskaping

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved Senter for helse og teknologi er et av våre ekspertområder innovasjon, endringsledelse og samskaping. Vi forsker på alle deler av helseøkosystemet, særlig med fokus på samskaping, implementering og effekt av bruk av velferdsteknologi.

Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for vellykket digital og teknologisk transformasjon, og å bidra å utvikle bærekraftige og samtidig person-orienterte helsetjenester av høy kvalitet. Fokus har lenge vært på selve teknologien. Vår egen og andres forskning viser at ledelse, organisering, kunnskap og læring er avgjørende for å lykkes med endring og å realisere gevinster.

 • Hva skal til for å lykkes med innovasjon på spesifikke områder?
 • Hvordan legge en god strategi for endringsledelse?
 • Hvordan skape samspill mellom helse og teknologi, og kultur for læring på tvers av roller og profesjoner?
 • Hva kan vi lære av motstand mot teknologi og digitalisering, og hvordan møte slik motstand?
 • Hvordan designe og gjennomføre samskapingsprosesser?

Dette er sentrale spørsmål både i senterets forskning og i senterets samarbeid med kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Etty Ragnhild Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Janne Herholdt Dugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hilde Solli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Aud Mette Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Tom Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold. Fem år med følgeforskning Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold. .

Eide, Hilde. 2021, AVSLUTNINGSWEBINAR FOR INNOVATIV REHABILITERING 15. JUNI. USNFaglig foredrag

Universitetskommune – er det fali' det?

Nilsen, Etty Ragnhild; Foss, Maja Kristin; Lund, Mariann; Skarholt, Gro Karsten. 2021, Telemarksavisa. USNKronikk

Universitetskommune – er det fali' det?

Nilsen, Etty Ragnhild; Foss, Maja Kristin; Lund, Mariann; Skarholt, Gro Karsten. 2021, Kommunal rapport. USNKronikk

Digitalisering på tvers - Look to Porsgrunn!

Nilsen, Etty Ragnhild; Teigen, Kari. 2021, Telemarksavisa. USNKronikk
1 - 5 av 60 | Neste | Siste »