Cristin-prosjekt-ID: 2509567
Sist endret: 27. april 2021, 09:55

Cristin-prosjekt-ID: 2509567
Sist endret: 27. april 2021, 09:55
Prosjekt

WISC i Vestfold II

prosjektleder

Tor Herman Andreassen
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kognitiv psykologi

Emneord

Intelligens • Barnenevropsykologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
41703094
Sted
Tor Herman Andreassen

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. april 2018 Slutt: 30. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

WISC i Vestfold II

Vitenskapelig sammendrag

Dette er en klinisk valideringsstudie av Wechsler Intelligence Test for Children, versjon 5 (WISC-V). Den følger forskningsplanen for foregående studier av WISC-III (Wisc i Vestfold: Sundberg et al, 2006), WAIS-III (Egeland, Bosnes & Johansen, 2008) and WAIS-IV (Egeland, 2015). Prosjektet ble godkjent av NSD i 2018 og data er nå ferdig innsamlet og under publisering. I WISC-V er intelligens forstått som bestående av fem separate men korrelerte subprosesser som internasjonalt har fremkommet i konfirmatoriske faktoranalyser. En tilsvarende CFA i den skandinaviske versjonen ga ingen entydig støtte til fem-faktormodellen (Brøndbo & Egeland, 2020). Siden testen brukes for å fatte viktige behandlingsmessige beslutninger er det viktig at man vet om testen måler likt som den amerikanske originalversjonen.  Vi gjennomfører derfor en a CFA in det norske kliniske utvalget, og ser også på en rekke andre psykomteriske egenskaper som potensielt kan være problematiske slik som å foreta ledd-analyser av oversatte verbal prøver og å se på om innføringen av en visuell korttidshukommelsesprøve i testen bedrer prediksjonsverdien av testen.

 

Metode

Anonyme testprotokoller fra 250 barn som har vært undersøkt i BUPA inngår i materialet. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Herman Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Olaf Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Jens Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3