Cristin-prosjekt-ID: 2509598
Sist endret: 27. april 2021, 13:08

Cristin-prosjekt-ID: 2509598
Sist endret: 27. april 2021, 13:08
Prosjekt

Forske på etterlevelse og effekt av appen Empaziz i arbeidet for varig livsstilsendring

prosjektleder

Helge Andreas Felberg
ved HELSELABEN AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • HELSELABEN AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 200.000
 • Forregion 1
  Prosjektkode: 323359

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Helsefag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. januar 2021 Slutt: 30. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forske på etterlevelse og effekt av appen Empaziz i arbeidet for varig livsstilsendring

Vitenskapelig sammendrag

Til tross for kunnskap om effekten av sunne rutiner fortsetter antall personer med livsstilsrelaterte sykdommer å stige. Sykdommene skyldes i stor grad overvekt og mangel på aktivitet, faktorer som i stor grad kan
forebygges- og reverseres.

nytteverdien (innsats-effekt) er positiv.
Konsept

 1. Identifisere de største forbedringspotensialene i hverdagsrutinene (kost, søvn, aktivitet, trening, pust/stress, hvile, etc)
 2. Foreslå effektive tiltak for bedring og gi valg mellom ulike alternativer
 3. Motivere til, og minne på, gjennomføringen av tiltakene

Vi har utviklet en app som kartlegger livsstilen til deltakerne og gir helsepersonell muligheten til å komme med anbefalinger for effektive tiltak. Tiltakene er pre-definert av et forskningsteam, og deltakerne kan velge hvilke anbefalinger de ønsker å implementer. For å sørge for etterlevelse er det satt opp individuelt tilpassede påminnelser i samråd med deltakerne.

Metode

Gruppen får digital oppfølging, i tillegg til vanlig oppfølging på klinikkene. Før og etter kartlegges vekt og spørreskjemaet SF-36. I tillegg vil hverdagsrutinene til deltakerne kartlegges gjennom applikasjonen Empaziz før og etter oppfølgingsperioden, og etter 4mnd. Prosjektet skal gjennomføres på 15 pasienter fra henholdsvis NIMI, Helselaben, FIT4 og Tangen Helseklinikk. For å øke forståelsen blant deltakerne vil korte og inspirerende videoer støtte opp tiltakene ved å forklare bakgrunn og forventet virkning av tiltakene. De overordnede FoU utfordringene er beskrevet under prosjektmål, og er knyttet til det å overføre forskning og klinisk erfaringer til et standardisert tjenestedesign. Noen videre FoU spørsmål vi må besvare er:

 • Hvordan etablere nødvendig tillit?
 • Hvordan standardisere tiltak som deltakerne er villige til å innføre i hverdagen?
 • Hvilke form for kunnskapsformidlings er mest effektiv?

Tittel

Compliance and effectiveness of the Empaziz app within lifestyle change interventions

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helge Andreas Felberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved HELSELABEN AS

Terje Skulstad

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved HELSELABEN AS
Aktiv cristin-person

Solfrid Bratland-Sanda

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Giovanna Calogiuri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4