Cristin-prosjekt-ID: 2511846
Sist endret: 8. juni 2021, 16:04

Cristin-prosjekt-ID: 2511846
Sist endret: 8. juni 2021, 16:04
Prosjekt

HelseHub

prosjektleder

Janne Herholdt Dugstad
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Telekommunikasjon • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Næringsutvikling • Digital innovasjon • Innovasjon i offentlig sektor • EHelse & mHelse • Tjenesteinnovasjon • Helse- og omsorgstjenester • Eldreomsorgstjenester

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 5.3 Medisinsk utstyr
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester
 • 7.4 Ressurser og infrastruktur (håndtering av sykdommer og tilstander)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
90993646
Sted
Janne Dugstad

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HelseHub

Populærvitenskapelig sammendrag

HelseHub er en katalysator for kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon i partnerskapet mellom Viken fylkeskommune (styringsgruppeleder), USN (prosjektleder), Drammen, Asker og Lier kommune, Vestre Viken Helseforetak, Næringsforeningen i Drammensregionen og  Norway Health Tech ( koordinator). Kongsberg Innovasjon og Asker Næringsforening er samarbeidspartnere. Satsingsområder: Digital helsekompetanse, digital hjemmeoppfølging, responssentertjenester, folkehelse, VR i helse, samt næringsutvikling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janne Herholdt Dugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Gry Helene Stavseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Andre institusjoner

Lauritzen Bent-Håkon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Andre institusjoner
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Helseinnovasjon i Drammensregionen - En forstudie om interesse og grunnlag for samskaping.

Eide, Hilde; Elvekrok, Ingunn; Dugstad, Janne H. 2018, USNRapport
1 - 1 av 1