Cristin-prosjekt-ID: 2512387
Sist endret: 27. juni 2022, 16:24

Cristin-prosjekt-ID: 2512387
Sist endret: 27. juni 2022, 16:24
Prosjekt

Studentaktiv læring i matematikk og RLE Bruk av studentaktiv undervisning i kombinasjon med omvendt undervisning ved DMMH.

prosjektleder

Signe Marie Hanssen
ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk • Pedagogiske fag • Fagdidaktikk • Religionsvitenskap, religionshistorie

Emneord

Studentaktive læringsformer • Teambasert læring • Studiekvalitet • Omvendt klasserom • Omvendt undervisning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
73 56 83 69
Sted
Signe Marie Hanssen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2021 Slutt: 31. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studentaktiv læring i matematikk og RLE Bruk av studentaktiv undervisning i kombinasjon med omvendt undervisning ved DMMH.

Vitenskapelig sammendrag

Matematikk og RLE-seksjonen ved DMMH gjør bruk av digitale undervisningsformer og studentaktiv undervisning. I dette samarbeidsprosjektet ønsker vi å utvikle disse seksjonenes kompetanse knyttet til disse undervisningsformene.

I tre år har vi tilbudt filmer med undervisningsstoff i faget matematikk. Vi har gjennomført et forskningsprosjekt der vi har analysert ved hjelp av spørreskjema og seerdata fra plattformene hvordan studentene bruker filmene og når de bruker dem. Resultatene og erfaringene våre viser at det er ikke nok å ha filmene tilgjengelige, studentene bruker filmene i stor grad før eksamen og mindre grad som en del av undervisninga.

I RLE har studentene deltatt i ferdighetstreninger hvor de i grupper har øvd på ferdigheter som er spesifisert i læringsutbyttene i emnet. I tråd med tankegangen om omvendt klasserom får studentene oppgaver som er knyttet til ferdigheter som de trenger for å arbeide med RLE i barnehagen. I tillegg har studentene fått tilgang på læringsvideoer de siste to studieårene.

Nå vil vi videreføre dette arbeidet gjennom å innføre studentaktiv undervisning. Vi vil undersøke om vi i større grad lykkes i å få studentene til ta i bruk filmer som en del av undervisninga eller komme forberedt til undervisning på en annen måte, til å delta aktivt i undervisningsøktene og undersøke om det endrer studentenes oppfatning av eget læringsutbytte. Prosjektet er satt sammen av tre undervisningsformer som skal videreutvikles og / eller utprøves. Dette er

 1. Videreutvikling og forbedring av undervisningsfilmer
 2. Gruppebaserte ferdighetstreninger som tar utgangspunkt i ferdighetsmålene i emneplanene.
 3. Studentproduserte læringsressurser: Studentene lager en læringsressurs om et læringsinnhold for sine medstudenter.

Metode

Vi vil gjennomføre en kvasi-eksperimentell studie med datainnsamling før og etter tiltaket. Vi har ikke en direkte kontrollgruppe, men vil bruke resultater fra tidligere studier og en studiekvalitetsundersøkelse som gjennomføres parallelt på samme høyskole, men i andre klasser. Vi vil samle inn både kvantitative og kvalitative data. Informanter er studentene som deltar i undervisninga vår i matematikk og RLE på DMMH. De går i 2. klasse, og det er 8 klasser á ca. 35 studenter. Innsamling av data vil gå over 2 studieår. Innsamlinga vil begynne august 2021 og avsluttes juni 2023. RLE samler data i studieåret 2022/2023. Bearbeiding av data vil deretter foregår fram til juni 2024. Da er prosjektet avsluttet og alle data slettes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Signe Marie Hanssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Oliver Thiel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Ine Rolseth Bratsvedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Bruk av video i barnehagelærerutdanning. En analyse av seerdataene.

Thiel, Oliver; Hanssen, Signe Marie. 2022, UNIPED. DMMHVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1